Nettstedet Sylling.no - en del av nettavisen Liernett

17de mai 1897

Tekst: Svend Asbjørn Sylling

Jeg fant denne sangteksten på loftet hjemme på Sylling gård for et par år siden. Den var sirlig ført med penn på et ark som bar tydelig preg av at den ble skrevet en gang på slutten av 1800-tallet. Jeg er, som folk flest på min alder, ganske bortskjemt når det gjelder å lese håndskrevne tekster. Det går for det meste i Times New Roman eller Arial, i alle slags sammenhenger. Med andre ord så hadde jeg litt problemer med å tyde teksten.
Teksten er signert Svend O. Enger, og er datert vår grunnlovsdag anno 1897. Det er uvisst om Svend O. Enger er opphavet til teksten, eller om denne kommer annensteds fra. Noen som kjenner til den?
Teksten har ikke så mye direkte tilknytning til Sylling, men jeg velger allikevel å legge den ut her på Sylling.no. Teksten nedenfor er ordrett avskrift.


17de mai
Sylling
1897
af Svend O. Enger


17Mai    1897

  Mel: Ja vi elsker dette landet.

  1. Gamle moder norges sønner - samles nu til fest.
  Høit det gjennem Norge drønner: -"Frihed er vor gjæst."
  Stolde minder fra hin dage - manes atter frem;
  Fædrene de maate drage - ud fra sine hjem.

  2. Barkebrodet knug og møie - de ei nøides med.
  Svensken vilde de ei føie - heller skyldes ned.
  Gamle Norges Vikingsønner - Drog til Eidsvold frem
  og de sendte sine bønner - fra de tusend hjem.

  3. Norges kongestol de reiste - dette gjæve lag.
  Frihedsmærket og de heiste - for den norske dag.
  Vaarsol randt i Norges dale - Lykken spired frem;
  Folket vaagnet var af dvale - i de tusend hjem.

  4. Mindes skal du disse fædre - som paa Eidsvold stod
  Slægterne de vil dem hædre - for slig klogt og mod
  Lær af fædrene at bygge - landets lykke frem
  og du bringer fred og hygge - i de tusend hjem.

0
© Sylling.no 2000-2018