Nettstedet Sylling.no - en del av nettavisen Liernett

Pilegrimsleden

Tekst: Roar Bogerud

En pilegrim er en fremmed, en vandrer. I denne sammenheng er en pilegrim en som av religiøse grunner foretar en vandring.
Opp gjennom vår kristne tid har det foregått pilegrimsferder, enten til Jerusalem, Betlehem, Roma og Peters grav eller til Kristkirken i Nidaros.
Ikke lenge etter Olav den Helliges fall i 1030 ble Nidaros målet for dem som ønsket å søke sjelebot eller ønsket å bli helbredet ved hans grav. Folk fra fjern og nær tok seg fram langs stier og veifar, gjennom ulendt terreng, over høye fjell eller til vanns.

Det ble etter hvert så mange som dro ut at det måtte Kongelige Forordninger til for å regulere trafikken. Veien skulle holdes framkommelig, med broer og klopper over elvestryk. Det ble oppført sælehus (sjelehus) slik at folk kunne søke ly om natten.
Pilegrimsvandringene hørte middelalderen til. Etter reformasjonen i 1537 ble denne form for tilbedelse betraktet som avgudsdyrkelse, og trafikken stilnet av.

Mange pilegrimer har sikkert kommet forbi Sylling kirke. Enten har de tatt den gamle Kongeveien over til Øverskogen og videre til Modum, eller de har blitt fraktet over fjorden med båt.
Rett nedenfor kirken ved den gamle Kongeveien har vi en vannkilde med godt, friskt og rent vann. Denne kalles fra gammelt av Olavskilden. Den er et tegn på at pilegrimsleden har passert her. Olavskilden er i dag merket på veien fra kirkegården og ned til Prestegårdsstranda. Ta deg gjerne en tur forbi og smak på det gode vannet!! Det fortelles at flere av prestene på Kirkerud har forlangt vann fra Olavskilden.
Ole Chr. Kiønig, prest i Sylling fra 1880-1911, forlangte at hans kaffe skulle være kokt på vann fra "Gullkilden" (Olavskilden).
Forbi Olavskilden går den gamle Kongeveien, veien som Kong Magnus fulgte da han sloss mot Kong Sverre og Birkebeinerne i "Slaget ved Hirte bro i 1178".

0
© Sylling.no 2000-2018