Nettstedet Sylling.no - en del av nettavisen Liernett

Sagnet om Siri Sara av Hørtekollen

Tekst: Roar Bogerud

Det dramatiske sagnet om Siri Sara ble i 1843 opptegnet av presten Anders Faye.
I Fayes ord beskrives sagnet slik:

«Kong Haakon på Hortekollen og hans datter.
Ved den sydlige Bred av Tyrifjorden i Syllingdalen ligger den for sin Steilhet og skjønne Udsigt bekjente Hortekol. Her boede i gamle Dage Kong Haakon, der havde en eneste Datter, som var så smuk og hvis navn var Siri Sara. Hun elskede en vakker Ungkarl, men da han var av ringere Byrd, holdt de deres Forbindelse hemmelig. Da Kongen fikk dette at vide, ble han meget oppbrakt, og da Datteren ikke vilde forraade sin Elsker, blev han så rasende, at han satte hende i en Baad og styrtede denne fra Fjeldes Tinde ned i fjorden. Den stakkels Pige omkom, men navnet; Siri Sara, lyder ennu i Dalen. Hennes lig skal være bleven jordet paa Skylling Kirkegaard, hvor der tilforn skal have staaet en Sten med Inskrift paa, der blev antaget at have dekket hendes Grav.
»

Dr. philos. og forfatter H. O. Christophersen sier i en artikkel i Morgenbladet fra 1960 at det dramatiske sagnet ganske sikkert er oppdiktet. Men helt grepet ut av luften er det ikke. De første kjente skriftlige opptegnelsene av sagnet er fra 1743. Der heter det:
Paa Hørtekollen siger almuen at kong Haagen skal have boet. Han havde en datter Siri Sara, hvis ligsten endnu skal kunne vises med denne indskrift: Herunder hviler Sigri Sara, kong Haagens dotter af Hortekollen, Gud bevara.
Jens Essendrop skriver i 1761 at det fortelles om en nessekonge på Hørtekollen. Men det er ingen rester etter murer som kan bekrefte dette. Det mest sannsynlige er at det engang har vært en bygdeborg her oppe, eller kanskje en røverhøvding. Det er usannsynlig at det har vært en nessekonge. Det er også umulig at båten med Siri Sara i skal ha havnet i fjorden.
Men gravsteinen har eksistert, muligens med en annen innskrift og en annen historie. Det dreier seg nok om en gravstein fra reformasjonen. Sira var betegnelsen på en katolsk prest. Senere har folk glemt hva Sira betydde, og det har blitt til jentenavnet Siri.
I den nye Sylling kirke som ble bygd i 1851, ble det murt inn en gravstein i muren. Den skal ha vært innmurt bak alteret i den gamle kirken.

0
© Sylling.no 2000-2018